Zapraszam do lektury drugiego, poprawionego wydania naszej klasycznej pracy Psychologia dla trenerów.

Nowe wydanie książki zebrało entuzjastyczne recenzje najwybitniejszych specjalistów w naszej dziedzinie.

Einstein mawiał, że wszystko powinno być wyłożone tak prosto, jak to możliwe, ale … nie prościej.
Trójka doskonałych autorów wzięła to sobie do serca! To wspaniała książka dla trenerów biznesu i dla tych, którzy chcą nimi zostać. Mądra, i wolna od uproszczeń, ale zarazem napisana prostym, wolnym od naukowego żargonu, językiem.

Prof. dr hab. Dariusz Doliński
Uczenie innych nie jest rzeczą łatwą. Uczący się ufają, że trenerzy dysponują solidną wiedzą, której przekazywanie przyczyni się do podniesienia efektywności pracy. Bez wątpienia, „Psychologia dla trenerów” jest książką, która takiej solidnej i potwierdzonej naukowo wiedzy dostarcza. Trenerzy, którzy ją przeczytają, dowiedzą się tego, w jaki sposób proces uczenia się może być stymulowany lub hamowany. Poznają też podstawowe zasady interpretowania wyników badań psychologicznych, które mogą być przydatne w treningu zawodowym. Co ważne, zapoznają się z kodeksem etycznym trenera – zbiorem zasad pogłębiających zaufanie między trenerem i jego słuchaczami.
Prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz
Wśród rozlicznych kompetencji ekspert w każdej dziedzinie musi przede wszystkim dysponować rzetelną, ponadprzeciętną wiedzą. Dla trenera jest to nie tylko wiedza merytoryczna, ale również wiedza o tym jak skutecznie uczyć jednostki i grupy. Ta książka uczy jak uczyć. I robi to ponadprzeciętnie dobrze.
Prof. dr hab. Jarosław Orzechowski
„Psychologia dla trenerów” jest niezbędnikiem dla psychologów praktyków, który przedstawia zwięźle wybrane, naukowe zasoby naszej dyscypliny, cenne jako inspiracja, pomoc i przestroga.

Inspiracje do skutecznego i mądrego działania znajdujemy niemal na każdej kartce tego podręcznika. Uzyskanie pomocy zależy od zaangażowania czytelnika, któremu uważna lektura podsuwa zarówno gotowe, jak i kreatywne rozwiązania praktycznych problemów. Natomiast rozdział pierwszy i ostatnie (w tym „Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych”) ostrzegają trenerów przed błędami metodologicznymi i wykroczeniami natury etycznej.

Szkolenia są potraktowane jako forma uczenia się, która się dokonuje w procesie komunikacji pomiędzy szkoloną grupą a trenerem i opiera na rozmaitych mechanizmach wpływu społecznego. Klient – uczestnik szkolenia – potraktowany jest jako jednostka i jako członek grupy, jako podmiot operujący wiedzą potoczną i jako obiekt badań psychologicznych, którego właściwości i działanie są opisywane i objaśnione.

Profesor Małgorzata Kossowska ma bardzo bogaty dorobek naukowy i praktyczny, doktor Sławomir Jarmuż i doktor Tomasz Witkowski są doświadczonymi trenerami, wciąż pozostającymi w intensywnych kontaktach ze znakomitymi uczelniami. Wielostronność i bogactwo treści tej książki ma więc w osobach Autorów bardzo solidne podstawy naukowe i praktyczne.

Prof. dr hab. Aleksandra Tokarz

Przeczytaj fragment