W środowisku osób zajmujących się szkoleniami biznesowymi wymieniane są różne kompetencje, którymi powinien charakteryzować się trener. Jedna z nich dotyczy rozpoznawania i kontrolowania procesu grupowego mającego miejsce w trakcie szkolenia. Wokół owego tajemniczego procesu grupowego narósł pewien mit, z którym warto się rozprawić.

Mówi on o tym, że każde szkolenie przechodzi ściśle określone fazy w skrócie wyglądające następująco: formowanie się grupy, tworzenie się norm, konflikt i dojrzała współpraca. Najistotniejsze jest to, iż taka sekwencja jest czymś niemal nieuchronnym. Nie zaprzeczamy rzecz jasna istnieniu różnego rodzaju procesów, którym podlega grupa w trakcie szkolenia, nie zaprzeczamy również istnieniu dynamiki funkcjonowania grupy, szczególnie w przypadku grup przebywających ze sobą długo i zdanych wyłącznie na siebie. Jednak nieporozumieniem jest twierdzenie, że w ciągu szkolenia biznesowego trwającego najczęściej jeden lub dwa dni grupa „przechodzi” przez wszystkie te etapy. Szczególnie irytujące jest twierdzenie, że nieodłączną fazą dynamiki grupowej jest przeciwstawienie się uczestników szkolenia trenerowi. Pikanterii temu poglądowi dodaje doszukiwanie się w konflikcie tzw. zjawiska przeniesienia. Przeniesienie to termin powstały w psychoanalizie mówiący o tym, że dorosły człowiek w relacji z innymi przenosi wzorce, jakie zostały ukształtowane we wczesnych etapach życia w relacji ze znaczącymi osobami, najczęściej z rodzicami. I tak uczestnik szkolenia, który nie zgadza się z trenerem, według tej interpretacji, traktuje trenera jak swojego surowego ojca, któremu w wieku dorastania zaczął się przeciwstawiać. Ta wysoce spekulatywna interpretacja mogłaby być traktowana jako zabawna ciekawostka, jednak trener który został nauczony takiego spojrzenia na swoją pracę zamiast traktować różnicę zdań, jako naturalny element relacji społecznej, doszukuje się głębszych problemów emocjonalnych uczestnika szkolenia. W niektórych przypadkach przerywa nawet szkolenie zajmując się „pracą z emocjami”. W naszym rozumieniu takie podejście jest zupełnie nieadekwatne do kontekstu szkoleń biznesowych, w których cel szkolenia uzgodniony z klientem jest priorytetem działań trenera.

Przeciwstawiając się opisanemu wyżej procesowi grupowemu akcentujemy jego inne rozumienie, zgodne z osiągnięciami psychologii społecznej. W ramach tej dyscypliny zbadano wiele ciekawych prawidłowości funkcjonowania grupy. Jedną z nich jest zjawisko polaryzacji grupowej polegające na tym, iż początkowo niezbyt oddalone od siebie poglądy w miarę trwania dyskusji mają tendencję do przybierania coraz bardziej skrajnej postaci. Dyskutanci stają się wówczas zakładnikami swoich pierwszych, nie zawsze do końca przemyślanych wypowiedzi. Trener znający tę prawidłowość potrafi szybko zorientować się, w którą stronę toczy się dyskusja i odpowiednio zareagować. To jest przykład rzeczywistej kontroli procesu grupowego a nie oczekiwanie, kiedy pojawi się kolejny nieuchronny etap szkolenia. Istnieje cały szereg empirycznie zweryfikowanych zjawisk grupowych takich jak facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne czy myślenie grupowe. Osobom, które zajmują się lub chcą zajmować się szkoleniami radzimy, aby oparły swoją pracę na rzetelnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania grupy wynikającą z ustaleń psychologii społecznej i socjologii.

Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski

Więcej informacji na temat pracy z trenerem uzyskasz dzięki naszym szkoleniom coachingowym. Sprawdź nas na https://moderator.edu.pl/.