Gdyby zadać takie pytanie osobom uczestniczącym w różnych szkoleniach często otrzymalibyśmy odpowiedź brzmiącą, trener efektywnie przekazuje wiedzę uczestnikom szkolenia. Okazuje się ,że takie z pozoru jasne i zrozumiałe przedstawienie sprawy powoduje jednak spore problemy i – jak wykażemy – stanowi pierwszy mit pracy trenera. Wyobraźmy sobie szkoleniowca, który właśnie w ten sposób rozumie istotę swojej pracy. Przygotowując się do szkolenia tworzy rozbudowaną prezentację w Power Point zawierającą bardzo wiele starannie i atrakcyjnie przygotowanych slajdów. W trakcie szkolenia co rusz pojawiają się przyciągające wzrok obrazki, ilustracje, najazdy i inne efekty dostępne w programie. Każdy slajd zawiera oczywiście wiele profesjonalnej wiedzy. Trener przygotowujący taką prezentację wkłada bardzo wiele pracy. Powstaje jednak pytanie o efekty takiego podejścia. Najczęściej sprowadzają się one do następujących komentarzy wymienianych między sobą przez uczestników po zakończonym szkoleniu: „przerost formy nad treścią”, „nuda”, „nic nie zapamiętałem” itp. Jednakże zwróćmy uwagę, że z punktu widzenia rozumienia swojej pracy trener zachował się perfekcyjnie. W atrakcyjny –jego zdaniem – sposób przekazał wiedzę.

Okazuje się, że przekazywanie wiedzy nie jest równoznaczne z jej odbiorem. Uczestnicy tak przygotowanego szkolenia, gdzie rzutnik multimedialny pełni rolę miotacza slajdów, wynoszą z takiego szkolenia niewiele lub nic. Jest to głównie spowodowane funkcjonowaniem ludzkiej pamięci, która nie gromadzi na trwałe dużej liczby informacji przekazywanej w krótkim czasie. Błąd trenera polegał na tym, że sformułował cel szkolenia w swoim świecie a nie w świecie jego uczestników. Gdyby zastanowił się nad tym, jaką wiedzę powinni zdobyć uczestnicy tego szkolenia, wówczas zaplanowałby to szkolenie zupełnie inaczej, przy pomocy innych metod niż wyłącznie prezentacja multimedialna. Ta z pozoru drobna różnica w postawieniu celu powoduje zupełnie inny kształt i przebieg szkolenia.

Uważny czytelnik dostrzegł z pewnością drugi problem w początkowym zdaniu o istocie pracy trenera. Dotyczył on sfery, na jaką trener oddziałuje. Otóż oprócz wiedzy, trener stawia sobie cele także w zakresie umiejętności profesjonalnych oraz w sferze postaw uczestników. Uwzględnienie umiejętności i postaw jako celu szkolenia diametralnie zmienia jego przebieg i wymaga wielu innych kompetencji poza efektywną autoprezentacją. Szczególnie wpływanie na postawy uczestników dotyczące ich aktywności zawodowej lub stosunku do samego szkolenia jest dużą sztuką z punktu widzenia profesjonalnych kompetencji trenera.

Trener biznesowy – szkolenia i kursy

Jak widać, istotą pracy trenera nie jest przekazywanie wiedzy. To podstawowy mit dotyczący tego zawodu. Trener w swojej pracy formułuje cele biznesowe, które umieszczone są w świecie potrzeb jego klientów. To stanowi sedno jego pracy i wyznacza wszystkie kolejne działania zawodowe. Z punktu widzenia firmy zamawiającej szkolenie warto więc zorientować się w trakcie wstępnych rozmów, jakie jest podejście firmy szkoleniowej do celów szkolenia. Rozumienie celów jest czynnikiem odróżniającym firmy profesjonalne od nieprofesjonalnych. Więcej informacji w zakresie wiedzy dotyczącej pracy trenera można uzyskać za pośrednictwem szkoły coachingu Moderator na https://moderator.edu.pl/.

Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski