Zadbaj o potrzeby pracowników

Efektywne zarządzanie salonem – jak zresztą każdą inną firmą – musi uwzględniać oczywisty fakt, że pracują w nim ludzie. Traktowanie pracowników jak wykwalifikowanych wykonawców naszych poleceń a niekiedy nawet jak przedmioty było charakterystyczne dla wczesnego etapu kapitalizmu. Na szczęście ten czas mamy za sobą, co nie znaczy, że pracodawcy lub szefowie zawsze traktują właściwie swoich pracowników. Właściwe podejście do ludzi ma podwójne znaczenie. Po pierwsze zwiększa efektywność firmy a po drugie świadczy o właścicielu jako człowieku. W praktyce zdarza się jednak tak, że mimo dobrych intencji właściciele salonów nie zawsze właściwie podchodzą do pracowników. Warto zapoznać się z krótkim i użytecznym przewodnikiem po głównych potrzebach pracowników. Propozycja ta jest elementem szerszej koncepcji motywowania ludzi opracowanej i sprawdzonej praktycznie przez dwóch amerykańskich psychologów Roberta Deciego I Richarda Ryana. Spośród całej konstelacji potrzeb człowieka trzy z nich wydają się szczególnie istotne dla pracownika. Są nimi potrzeby: autonomii, kompetencji i więzi.
Potrzeba autonomii wiąże się z możliwością decydowania o swoich działaniach. Człowiek, który ma wpływ na swoje wybory czuje się wolny. Ograniczenie takiego wpływu powoduje frustrację i poczucie bycia pionkiem. Pracownicy, którzy nie mają zaspokojonej potrzeby autonomii pracują poniżej swoich możliwości a kiedy pojawia się okazja, by zmienić środowisko pracy – skrzętnie z tego korzystają. Z punktu widzenia pracodawcy oczywiście nie jest możliwe danie pełnej autonomii pracownikowi, gdyż doprowadziłoby to do paraliżu salonu. Należy zatem zaplanować takie sfery aktywności pracownika, w których może on decydować o sobie bez uszczerbku dla dobra firmy. W praktyce może być to dla przykładu wspólne ustalanie grafiku pracy, planowanie urlopów, konsultowanie się z pracownikami na temat decyzji o kosmetykach, sprzęcie czy szkoleniach . Każdy właściciel salonu może trudu ustalić te sfery, w których da możliwość podejmowania decyzji pracownikowi lub możliwość współudziału w takich decyzjach. Takie postępowanie szefa wobec zespołu zwiększa zadowolenie z pracy i lojalność wobec pracodawcy.
Druga potrzeba dotyczy kompetencji. Prawdopodobnie każdy z nas wielokrotnie doświadczył na sobie zadowolenie i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Człowiek czuje się lepiej i jest bardziej zmotywowany, gdy wykonuje coś, z czego on i jego klienci są zadowoleni. Właściciel salonu powinien szczególnie dbać o takie doświadczenia swoich pracowników. Można to robić wysyłając ich na szkolenia. W codziennej pracy nieocenioną rolę w zaspokajaniu tej potrzeby odgrywa dawanie pracownikowi informacji zwrotnej o jakości jego pracy. Z punktu widzenia chęci do pracy szczególną rolę odgrywają pozytywne informacje zwrotne. Te negatywne z kolei korygują ewentualne błędy. Wyważenie obu rodzajów informacji zwrotnej umożliwia nie tylko rozwój kompetencji, ale również zachęca do pracy.
Trzecia potrzeba, o którą warto dbać zarządzając salonem to potrzeba więzi. Jesteśmy istotami społecznymi zatem kontakt z innymi jest dla nas konieczny. Spędzając dużą część życia w pracy powinniśmy mieć dobre relacje z innymi. Jedną z najczęstszych przyczyn odchodzenia ludzi z pracy jest niedobra atmosfera w pracy. Zatem z perspektywy właściciela salonu dbałość o więzi w zespole pracowniczym staje się jednym z kluczowych czynników stabilnego funkcjonowania biznesu. Chociaż więzi między ludźmi nawiązują się w naturalny sposób w miarę długości przebywania ze sobą, warto ułatwiać liczbę i jakość relacji między pracownikami. Wspólne świętowanie sukcesów, niezobowiązujące wyjścia na kawę po pracy czy zorganizowanie akcji mającej pomóc komuś w potrzebie to tylko niektóre przykłady działań szefa skierowane na zaspokojenie potrzeby więzi i budowanie zgranego zespołu.
Jak widać szef, który troszczy się o zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników sprzyja tworzeniu efektywnego i stabilnego biznesu.

Moderator