zarządzanie salonem

Straciwszy cel z oczu, podwoiliśmy wysiłki

Mark Twain

Zarządzanie salonem – zacznij od celów

W natłoku codziennych obowiązków zapominamy niejednokrotnie, jaki jest rzeczywisty cel naszych działań. Wiele decyzji dotyczących salonu jest efektem emocji lub kierowania się krótkotrwałymi korzyściami. Przykładem może być przystąpienie do jakiejś akcji lub skorzystanie z promocji, która rzeczywiście daje salonowi zysk, lecz niekoniecznie rozwija pracowników. Właściciele salonów fryzjerskich mają niemal na co dzień kontakt z przedstawicielami różnych firm oferujących swoje produkty lub szerszą współpracę. To, z kim współpracować i na jakich zasadach powinno być przefiltrowane przez postawione wcześniej cele biznesowe. W przeciwnym razie funkcjonowanie salonu będzie efektem przypadkowych decyzji a nie konsekwentnie realizowaną polityką służącą celom właściciela.

Powstaje pytanie, czy dosyć oczywisty cel mówiący o generowaniu przez salon coraz większych zysków jest dobrze postawionym celem

Z pozoru wydaje się, że tak. Choć powstaje tu kilka pytań. Po pierwsze, na jakim poziomie mają być te zyski? Po wtóre, w jakim czasie ma być osiągnięty? Po trzecie, jaka strategia ma służyć jego osiągnięciu? Odpowiedzi na te pytania wyznaczają podstawowe cechy dobrze postawionego celu. Aby cel mógł wpływać na codzienne działania firmy powinien być ambitny, ale realistyczny. Niektórzy ludzie myślą, że postawienie sobie celów nie do osiągnięcia będzie korzystne ponieważ nawet osiągając go dojdą bardzo wysoko. W praktyce jest odwrotnie. Wyobraźmy sobie przeciętnego człowieka w wieku około 40 lat, który postanowił systematycznie biegać. Postawił sobie cel, aby przebiec dystans 10 km w czasie zbliżonym do rekordu Polski. Cel taki jest nierealistyczny i spowoduje raczej frustrację niż poprawę wyników. Podobnie jest w biznesie, założenie poziomu zysków nieznacznie przekraczających obecne, najlepiej motywuje do działania. Wiąże się z tym kolejna cecha dobrze postawionego celu a więc jego mierzalność. Z tej perspektywy patrząc zwiększenie zysków jest nieprecyzyjnym celem. Należałoby powiedzieć zwiększenie zysków o 20%. Cel ponadto powinien być też określony w czasie. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy mieli tendencję do odkładania różnych działań na później a realizacja zamierzenia będzie odsuwać się daleko w przyszłość. I wreszcie cel powinien być rozwojowy. Oznacza to, że powinien nie tylko przynosić efekty ekonomiczne, lecz także inne np. rozwój kompetencji pracowników. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria dobrze postawionego celu można teraz sformułować przykłady prawidłowo postawionych celów zarówno ogólnych jak i konkretnych. Oto kilka z nich:

– Wzrost liczby klientów o 10% do końca roku
– Podniesienie w ciągu kwartału poziomu odsprzedaży kosmetyków w salonie o 30%.
– Zdobycie przez pracowników w ciągu pół roku certyfikatów poświadczających opanowanie przez nich nowych technik strzyżenia.

To, jakie cele stawia właściciel sobie i swoim pracownikom zależy od jego ogólniejszej wizji prowadzenia salonu. Dla jednego wizją jest to świadczenie usług szerokiej grupie klientów. Dla drugiego to posiadanie salonu, do którego przychodzą bogaci klienci o wysokich wymaganiach. Wreszcie dla jeszcze innego wizją jest posiadanie sieci kilku rozpoznawalnych i renomowanych salonów. Sformułowanie wizji pociąga za sobą ustalenie celów, które będą tę wizję realizować. Zwróćmy uwagę, że w przeciwieństwie do celów, wizja jest ogólniejsza i mniej konkretna. Można ją inaczej określić swoim pomysłem na biznes. Podejmowanie codziennych decyzji będzie dużo łatwiejsze, jeśli będzie mieli w głowie cele, do jakich dążymy. Trafniej dobierzemy firmę, dostarczającą nam kosmetyki, meble czy oferującą nam szkolenia. Stworzymy taki lub inny standard obsługi klienta w salonie, będziemy kłaść nacisk na odsprzedaż kosmetyków itd. Stawiaj cele i kieruj się nimi na co dzień a praca będzie łatwiejsza i bardziej satysfakcjonująca.

Moderator – https://moderator.edu.pl/