Polityka prywatności

Moderator Sp. z o.o. szanując prawo do prywatności i dbając o bezpieczeństwo danych, prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 2016-05-04), dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Moderator sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław, NIP: 898-219-72-72, KRS: 0000399221, e-mail: moderator@moderator.edu.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług na podstawie RODO Art. 6 ust. 1 lit.:
 • a, na podstawie zgody m.in. w celu wysyłki informacji mailowych o szkoleniach,
 • b, w celu realizacji umów,
 • c, w związku z prawnym obowiązkiem Administratora,
 • d, w celu ochrony interesów osoby, której dane są przetwarzane,
 • f, w celu realizacji interesów Administratora.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi lub dłużej, o ile będą tego wymagały i pozwalały na to przepisy prawa w szczególnych przypadkach.
 3. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przesłanych w formularzu kontaktowym, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: moderator@moderator.edu.pl
 6. Brak danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług.
Pliki cookies
 1. Witryna moderator.edu.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w dokumentacji danej przeglądarki internetowej.
 5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.