12.10.2024
13.10.2024
19.10.2024
20.10.2024
26.10.2024
27.10.2024
9.11.2024
10.11.2024
16.11.2024
17.11.2024
30.11.2024
1.12.2024
14.12.2024
15.12.2024
21.12.2024
22.12.2024
11.01.2025
12.01.2025
1.02.2025
2.02.2025
22.02.2025
23.02.2025
15.03.2025
16.03.2025
Moderator

KALENDARZ MODERATORA

Szkoły Moderatora odbywają się przez cały rok.
Wybierz właściwą dla siebie szkołę, a zobaczysz daty zjazdów rekrutowanych edycji.
Informacje o trwających zajęciach znajdziesz również po wybraniu właściwej szkoły.
W przypadku zainteresowania szkołami w innych miastach, prosimy o kontakt.

pozostałe usługi

Podobnie jak ogród można zasilać wodą z różnych źródeł, tak rozwój firmy może być wzmacniany przez różne usługi. Proponujemy szereg działań: zarówno szkolenia dla HR jak i bezpośrednio dla kadry zarządzającej, które służą wzbogaceniu zasobów firmy.

 

Naukę buduje się z faktów tak, jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem.
Jules Henri Poincaré

To specjalna forma prowadzenia doboru przeznaczona głównie dla kadry kierowniczej. Poprzedza ją szczegółowa analiza pracy pod względem wymaganych zachowań. Na tym etapie prac nasi konsultanci przeprowadzą wywiad z pracownikami przedsiębiorstwa oraz dokonają analizy stanowisk pracy, które mają zostać obsadzone w wyniku działań assessment center (AC). Następnie dobieramy metody pomiaru pożądanych cech i właściwości. Najczęściej są to:

 • Kwestionariusze osobowości i testy zdolności
 • Ćwiczenia sytuacyjne
 • Dyskusje grupowe
 • Symulacje
 • Gry
 • Ćwiczenia związane z podejmowaniem decyzji
 • Wywiad

W oparciu o zebrane informacje przeprowadzamy sesję oceniającą zachowanie kandydatów. W sesji może wziąć udział maksymalnie 12 osób. Ilość asesorów gwarantowana przez firmę MODERATOR - 3 osoby w tym dwóch psychologów.

Kolejnym krokiem w pracy assessment center jest sporządzanie raportu i udzielenie informacji zwrotnych kandydatom. Wynikiem prac AC jest sporządzony raport pisemny oraz przeprowadzenie rozmowy z każdym z kandydatów w celu udzielenia mu informacji zwrotnej dotyczącej jego zachowania oraz wskazówek określających dalszy rozwój.

Tradycyjne podejście do coachingu zakłada programowy brak wiedzy coacha o przedmiocie pracy z klientem. W przeciwieństwie do tego podejścia, opieramy nasze działania na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu coacha w zakresie zarządzania. Wykorzystujemy oryginalne narzędzia takie jak pytania inspirujące i pytania paradoksalne. Coaching odbywa się w kontekście biznesowym a więc jest przedmiotem uzgodnień między trzema stronami: firmą zamawiającą, menedżerem i coachem. Oferujemy także coaching menedżerski osobom, które chcą doskonalić swoje kompetencje bez pośrednictwa firmy.

Trenerom wewnętrznym w organizacjach, którzy chcą poddać ocenie i rozwojowi swoje kompetencje oferujemy usługę superwizji trenerskiej. Superwizja polega na obserwacji pracy trenera wewnętrznego i udzieleniu mu informacji zwrotnych oraz wskazówek rozwojowych przez bardzo doświadczonego trenera Moderatora. Przedmiotem superwizji mogą być takie kompetencje jak: aktywizowanie grupy, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, wykorzystanie zaawansowanych metod szkoleniowych i inne. Efektem pracy jest rozwój kompetencji trenerskich.

Integracyjne warsztaty muzyczne połączone z nauką i zabawą. Warsztaty polegające na nauce gry i koncertowaniu na fascynujących instrumentach perkusyjnych pochodzących z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Dzięki niepowtarzalnej metodzie nauki, grupa osób niemających wcześniej czynnej styczności z profesją muzyka, okazuje się zgranym zespołem muzycznym. Podczas około półtora godzinnych warsztatów uczestnicy spotkania poznają tajniki pracy orkiestry symfonicznej, zapoznają się z sekretami afrykańskich bębnów, indiańskich marakasów, brazylijskich cenceros, kubańskich bongosów i wielu instrumentów zaginionych już kultur. Po kilkunastu minutach wspólnej zabawy z chaotycznych dźwięków wyłania się rytm rytualnego, afrykańskiego misterium i żywiołowej, brazylijskiej Samby. Na zakończenie spotkania uczestnicy zabawy przenoszą się w baśniowy świat egzotycznych ptaków, nieokiełznanych huraganów, ulewnych deszczy, pędzących sań i lśniących szemrzących potoków górskich. Na integracyjnych warsztatach muzycznych udostępnione jest ponad 350 oryginalnych instrumentów perkusyjnych. Prowadzący – profesor Piotr Sutt, pierwszy perkusista Polskiej Filharmonii Kameralnej, założyciel i lider Gdańskiej Grupy Perkusyjnej „Jeunesses Musicales”, dyrygent prowadzący chóry, zespoły kameralne i orkiestry symfoniczne, solista, kameralista, animator kultury, pasjonat perkusyjnego świata dźwięków.

Oceny pracownicze są jednym z trudniejszych zadań w zakresie polityki personalnej, ale jednocześnie stanowią poważne narzędzie wpływania na motywację pracowników i utrzymywania przepływu informacji w firmie. Tam gdzie system ocen istnieje, praca nad nim wymaga jedynie aktualizacji i udoskonalenia. Nasze działania przeznaczone są dla tych firm, w których albo system ocen nigdy nie funkcjonował, albo jego wdrażanie zakończyło się niepowodzeniem. Konsultowane przez nas wdrażanie systemu ocen pracowniczych uwzględnia konieczność partycypacji pracowniczej i najczęściej składa się z następujących kroków:

 • Akcja informacyjna przygotowująca wprowadzenie systemu ocen
 • Przygotowanie ankiety dla pracowników
 • Przeprowadzenie i analiza ankiety dotyczącej przygotowywanego systemu
 • Warsztaty dla pracowników poświęcone prezentacji wyników ankiety, opracowaniu kryteriów oceny, wskaźników zachowań oraz doprecyzowaniu celów systemu ocen
 • Przygotowanie arkusza oceny
 • Warsztaty poświęcone prezentacji metod oceny oraz praktycznej nauce prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Stworzenie długofalowego systemu monitorowania efektywności działania systemu

Tak prowadzony proces daje duże prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia systemu ocen pracowniczych.

Wiele firm i instytucji organizuje dla swoich pracowników krótkie, interesujące wykłady dotyczące psychologii. Oferujemy szeroki zakres takich wykładów. Przykładowe tematy to:

 • Zachowanie ludzi w warunkach zmian
 • Mity dotyczące zarządzania
 • Radzenie sobie z konfliktami i sporami
 • Inspirowanie innych i siebie
 • Krytyczne myślenie
 • Kierowanie swoimi zdolnościami i talentami

i wiele innych. Przygotowujemy też wykłady na tematy psychologiczne przeznaczone dla grup zawodowych takich jak prawnicy, lekarze czy nauczyciele. Nasza propozycja nie jest mową motywacyjną tylko racjonalną, inspirującą rozwojowo wiedzą przydatną w życiu zawodowym i prywatnym. Wykłady prowadzą psychologowie o bardzo dużym doświadczeniu naukowym i biznesowym – dr Tomasz Witkowski i dr Sławomir Jarmuż

DANE KONTAKTOWE:

Moderator Sp. z o.o.

Ul. Św. Józefa 1/3

50-329 Wrocław

NIP: 8982197272