Psychologia w pracy trenera

           

Cel ogólny szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zdobycie przez trenerów wiedzy i umiejętności z zakresu wpływu procesów grupowych na pracę trenera. Wiedza pochodzi z psychologii społecznej a umiejętności dotyczą jej zastosowania w pracy z grupą szkoleniową. Celem szkolenia jest także rozwianie mitów szkoleniowych związanych z tzw. „fazami procesu grupowego”.

Program merytoryczny

 

  1. Cele szkolenia biznesowego – czyli co chcemy osiągnąć? Postawy uczestników

Podczas tego modułu szkolenia głównym zagadnieniem będą postawy ludzkie. Uczestnicy dowiedzą się czym są postawy i z jakich komponentów się składają. Ta wiedza pozwoli trenerom zrozumieć zasadność oddziaływania na komponent emocjonalny, tak aby poprzez budowanie przeżyć egzystencjalnych podczas szkolenia stwarzać uczestnikom szkoleń przestrzeń do uczenia się oparty na cyklu Kolba. Po tym module uczestnik będzie rozróżniał cele i będzie umiał je zaprojektować, zgodnie z założonym celem organizacji. Dodatkowo uczestnicy zaplanują cele dla własnych warsztatów.

 

  1. Procesy grupowe i ich wpływ na funkcjonowanie grupy szkoleniowej

Podczas tej części szkolenia trener wprowadzi pojęcia związane z zachowaniami mieszczącymi się w obszarze psychologicznych procesów grupowych. Uczestnicy dowiedzą się o wybranych procesach takich jak: próżniactwo społeczne, facylitacja i hamowanie społeczne, myślenie grupowe i polaryzacja. Każde z tych zjawisk zostanie omówione z naukowego punktu widzenia, a także zostaną wypracowane metody postępowania w sytuacji dominacji jakiegoś mechanizmu grupowego podczas szkolenia.

 

  1. Teoria umysłu w pracy trenera

Podczas modułu poświęconego psychologicznej teorii umysłu trener przeprowadza ćwiczenie szkoleniowe będące jednocześnie przeżyciem egzystencjalnym. Udział w tak zaprojektowanym ćwiczeniu, daje uczestnikom możliwość głębszego poznania tego zagadnienia i jego istoty z punktu widzenia pracy trenera. Teoria umysłu to właściwość, którą nieświadomie wykorzystujemy na co dzień.  Znajomość prawideł funkcjonowania tej teorii zwiększa inteligencję społeczną i samoświadomość.

 

  1. Informacja zwrotna jako narzędzie wspomagające proces uczenia i zapamiętywania

Praca z informacją zwrotną to zagadnienie powszechnie znane, ale w dalszym ciągu sprawia problemy zarówno trenerowi jak i uczestnikom. Umiejętność zastosowania informacji zwrotnej, to wyzwanie które stoi przed każdym trenerem np. podczas pracy metodą odgrywania ról.  Dobrze udzielona, wyartykułowana w przyjaznym środowisku przez profesjonalistę (trenera) informacja zwrotna, ma działanie korygujące i wzmacniające. Jeśli zależy nam, aby osiągać trwałe efekty, należy działać zgodnie z wybranymi regułami psychologii społecznej i przenieść do sali szkoleniowej.  Uczestnicy dowiedzą się jak ważne jest szybkie i rzetelne udzielenie informacji zwrotnej, w tym także krytycznej.

 

Zobacz także: