SZKOŁA MENEDŻERA PROJEKTU

Analizy dotyczące zarządzania projektami w firmach pokazują, że blisko 80% projektów jest opóźnionych względem początkowych założeń, a średnie opóźnienie wynosi 300%. To oznacza, że prawdopodobnie wiele zarządów firm nie jest zadowolona z efektów biznesowych działań swojej firmy. Pamiętajmy jednak, że projekty nie są realizowane przez firmy, certyfikaty, techniki czy metodyki. Nadal to ludzie w tych firmach realizują te przedsięwzięcia. Szkoła Menedżera Projektu uwzględnia w swoim programie tę właśnie perspektywę. Kierownik projektu jest wyposażony w wiedzę na temat technik czy metodyk przydatnych do realizacji projektu, ale rozumie też i potrafi wykorzystać rolę zespołu projektowego. Wspólny projekt z firmą Octigo oraz Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu to doskonałe połączenie wiedzy merytorycznej prowadzących, doświadczenia w prowadzeniu projektów i efektywnych metod szkoleniowych. Skontaktuj się z nami i uzyskaj wiedzę dotyczącą pracy menedżerów projektów. Sprawdź także jak działają szkolenia dla negocjatorów.
Dokonywanie zadziwiających odkryć jest rzeczą łatwą. Znacznie trudniej udoskonalić je do tego stopnia, aby mogły znaleźć praktyczne zastosowanie.
Thomas Alva Edison

Korzyści z uczestnictwa:

  • zdobędziesz państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności zarządzanie projektami (dyplom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu)
  • otrzymasz dostęp do portalu wiedzy na WWW, Android i iPhone
  • weźmiesz udział w zajęciach prowadzonych przez PMI® R.E.P
  • będziesz mieć kontakt z praktykami zarządzania projektami
  • zdobędziesz maksimum wiedzy w krótkim czasie

Co nas wyróżnia?

  • atrakcyjna i praktyczna forma zajęć – ponad 50% czasu to warsztaty i gry szkoleniowe
  • oparcie programu na symulacjach i grach wielokrotnie nagradzanych przez PMI Award: 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 ISAGA 2014
  • wieloletnia weryfikacja w różnych grupach odbiorców

Organizacja:

Merytoryczne kierownictwo sprawują: dr Marcin Żmigrodzki i Paweł Gąsowski. Szkoła składa się z siedmiu sesji (łącznie 126 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela) i kończą się egzaminem, którego zaliczenie daje dyplom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Program szkoły

Rekrutacja

Terminarz zjazdów