SZKOŁA MENEDŻERA PROJEKTU

Analizy dotyczące zarządzania projektami w firmach pokazują, że blisko 80% projektów jest opóźnionych względem początkowych założeń, a średnie opóźnienie wynosi 300%. To oznacza, że prawdopodobnie wiele zarządów firm nie jest zadowolona z efektów biznesowych działań swojej firmy. Pamiętajmy jednak, że projekty nie są realizowane przez firmy, certyfikaty, techniki czy metodyki. Nadal to ludzie w tych firmach realizują te przedsięwzięcia. Szkoła Menedżera Projektu uwzględnia w swoim programie tę właśnie perspektywę. Kierownik projektu jest wyposażony w wiedzę na temat technik czy metodyk przydatnych do realizacji projektu, ale rozumie też i potrafi wykorzystać rolę zespołu projektowego. Wspólny projekt z firmą Octigo oraz Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu to doskonałe połączenie wiedzy merytorycznej prowadzących, doświadczenia w prowadzeniu projektów i efektywnych metod szkoleniowych.

 

Dokonywanie zadziwiających odkryć jest rzeczą łatwą. Znacznie trudniej udoskonalić je do tego stopnia, aby mogły znaleźć praktyczne zastosowanie.
Thomas Alva Edison

Korzyści z uczestnictwa:

  • zdobędziesz państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności zarządzanie projektami (dyplom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu)
  • otrzymasz dostęp do portalu wiedzy na WWW, Android i iPhone
  • weźmiesz udział w zajęciach prowadzonych przez PMI® R.E.P
  • będziesz mieć kontakt z praktykami zarządzania projektami
  • zdobędziesz maksimum wiedzy w krótkim czasie

Co nas wyróżnia?

  • atrakcyjna i praktyczna forma zajęć – ponad 50% czasu to warsztaty i gry szkoleniowe
  • oparcie programu na symulacjach i grach wielokrotnie nagradzanych przez PMI Award: 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 ISAGA 2014
  • wieloletnia weryfikacja w różnych grupach odbiorców

 

Organizacja:

Merytoryczne kierownictwo sprawują: dr Marcin Żmigrodzki i Paweł Gąsowski. Szkoła składa się z siedmiu sesji (łącznie 126 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela) i kończą się egzaminem, którego zaliczenie daje dyplom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.